Áruátvétel/Szállítási feltételek

A Vevő által megrendelt Terméket Vevő (vagy meghatalmazottja) az alábbi módok egyikén veheti át:
  • személyesen a Csergő Kft. telephelyén
  • házhoz szállítva
  • postára, postapontra, csomagpontra leszállítva.

Amennyiben Vevő megrendelése kiszállítását kéri, és a rendelt áru bruttó értéke nem éri el a 13.000 Ft-ot, a számlán bruttó 1500 Ft fuvardíj szerepel külön tételként.

Személyes átvétel: amennyiben Vevő a Csergő Kft. telephelyén történő személyes áruátvételt választotta, a visszaigazolásban megjelölt időpontban, illetve az azt követő 4 munkanapon belül jogosult a megrendelt Termék átvételére. A 4 munkanap letelte után –amennyiben a Termék nem kerül átvételre - a Vevő megrendelése automatikusan, előzetes értesítés nélkül törlésre kerül.

A Vevő a Termék átvételekor köteles a Terméket mennyiségi és minőségi szempontból megvizsgálni: a Termék mennyisége megfelel-e a Csergő Kft. által kiállított számlában foglaltaknak, illetve, hogy a Termék kívülről felismerhető hibáktól és hiányosságoktól mentes, ép állapotban került-e átadásra. A Vevő a Termék fentiekben részletezett mennyiségi és minőségi átvételét a számla másodpéldányának aláírásával igazolja. Az átadott Termék minőségének és mennyiségének ellenőrzése elmulasztásából eredő károkért Vevő felel. A Vevő  kifogást a kifogástól mentes átvételt követően már nem támaszthat. A szavatossági/jótállási igényeket a Vevő a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően jogosult a Csergő Kft.-vel szemben érvényesíteni.

Házhozszállítás vagy postára, postapontra, csomagpontra történő szállítás esetén áruátvétel:

A Magyar Posta Zrt. a visszaigazolásban tájékoztatja a Vevőt a megrendelt Termék átvételének lehetséges legkorábbi időpontjáról. A Termék átvételére a postára, postapontra vagy csomagpontra történő szállítás esetén 5 munkanap áll Vevő rendelkezésére.  A Vevő a Termék átvételekor köteles az átvett Termék csomag darabszámát és a csomag épségét megvizsgálni: a Termék kívülről felismerhető hibáktól és hiányosságoktól mentes, ép csomagolású állapotban került-e átadásra és a csomagok darabszáma megegyezik-e kézbesítési jegyzéken feltüntetett csomag darabszámmal. Az átadott Termék csomagolásának és csomag darabszámának ellenőrzése elmulasztásából eredő károkért Vevő felel. A Vevő a csomag darabszámára vonatkozó mennyiségi kifogást a kifogástól mentes átvételt követően már nem támaszthat. Abban az esetben, ha a csomag sérülten érkezik meg vagy csomag darabszám mennyiségi eltérés van a kézbesítési jegyzékhez képest, a Felek jegyzőkönyvet kell, hogy készítsenek, amelyet mind az átadó, mind a vevő aláírásával hitelesít. Ennek elmulasztása Vevő részéről jogvesztéssel jár. A jegyzőkönyv 1 példánya az átadót, 1 példánya a Vevőt illeti. Az átvételt követő 1 napon belül Vevő köteles jelezni a problémát a Csergő Kft. felé a webshop reklamációs menüpontján keresztül.