Általános Szerződési Feltételek

webshopon keresztül történő vásárláshoz, fogyasztók részére

 1. 1. Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Csergő Autóalkatrész Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Csergő Kft., székhely: 1139 Budapest, Teve u. 44., asz.: 10979161-2-41, Cg.: 01-09-365490) által forgalmazott termékekre (továbbiakban Termék/Termékek) vonatkozó azon adásvételi szerződéses jogviszonyokra alkalmazandók, amelyek a Fogyasztó (2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről, Értelmező rendelkezések, 8:1.§ (1) 3. „fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) (továbbiakban Fogyasztó/ Vevő/Lakossági Vevő/Vásárló) és a Csergő Kft. között jönnek létre oly módon, hogy a Fogyasztó a Csergő Kft. által üzemeltetett webshopon (internetcíme:csergowebshop.hu) keresztül adja le rendelését, amely Távollévők Között Kötött Szerződésnek minősül.

A Csergő Kft. azon vásárlóira, akik a  Ptk. szerint nem minősülnek fogyasztónak, a jelen ÁSZF helyett külön Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

Jelen ÁSZF célja, hogy a Vevő és a Csergő Kft. által a Webshopon keresztül létrejövő adás-vételi jogviszonyokat (továbbiakban Szerződés), valamint a Vevő és a Csergő Kft. (továbbiakban együttesen Felek) jogait és kötelezettségeit általános jelleggel megállapítsa (a Felek között létrejött egyedi megállapodás hiányában). Amennyiben a Vevő a Webshopon keresztül megrendelt Terméket nem a Csergő Kft. központjában (1139 Budapest, Teve u. 44.) kívánja átvenni, hanem egy – a Vevő által meghatározott – címre kéri kiszállítani, úgy a Szerződés egy további szolgáltatási elemet is tartalmaz (fuvarozás).

A Vevő a Csergő Kft. Webshopjában kizárólag regisztrációval és jelen Általános Szerződési Feltételek valamint az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat kifejezett elfogadásával tud megrendelést leadni azaz vásárolni.

 1. 2. Termékek, Megrendelés

A Csergő Kft. a Webshopban alkatrész-keresőt alkalmaz, amely lehetővé teszi a Vevő számára, hogy - az autó adatainak megadásával – az adott autóhoz való alkatrészeket a programmal kikerestesse.

Külön felhívjuk Vásárlóink figyelmét, hogy az autó adatainak megadása, a program által felkínált alkatrészek kompatibilitásának ellenőrzése, valamint a megvásárolt alkatrészek beszerelése és üzembe helyezése szakértelmet igénylő feladat, így javasoljuk, hogy ezen feladatok elvégzéséhez forduljanak szakemberhez (javasoljuk, hogy a Vásárló ezt a Termék átvételét követő 14 napon belül tegye meg, így jelen ÁSZF 5.1. pontjában részletezett elállási jog keretében a Termék inkompatibilitás esetén is visszaküldhető).  A Csergő Kft. a Vevő által kiválasztott Termék - adott gépjárműbe való – beszerelhetőségéért (azaz kompatibilitásáért) felelősséget nem vállal! A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiválasztott Termék beszerelésével, üzembe helyezésével kapcsolatosan további költségek merülhetnek fel, amelyet minden esetben Vevő visel.

Amennyiben a Vevő a megvásárolt alkatrészt nem szakértővel szerelteti be, úgy garanciát (jótállást) az alkatrészre a Csergő  Kft. nem vállal! A szakértővel történő beszereltetést a beszerelésről szóló számla igazolja amelynek (vagy a mellé csatolt munkalapnak) minden esetben tartalmaznia kell az autó adatait (forgalmi rendszám, alvázszám) és a kilóméteróra állását!

Az esetleges kellemetlenségeket elkerülendő, a fentiekre a Termék megrendelése előtt a Webshop figyelmeztet.

Fentiek alapján az olyan kártérítési igényeket, amelyek a Webshopon a Vevő által vásárolt  Termék/Termékek inkompatibilitásából származnak, a Csergő Kft. elutasítja. Inkompatibilitás esetén kizárólag abban az esetben vállalja a felelősséget a Csergő Kft (a Vevő elállási jogára rendelkezésre álló 14 napon túl), amennyiben az inkompatibilitás bizonyíthatóan a Webshop keresőprogramjának a hibájára vezethető vissza.

Továbbá a Csergő Kft. minden olyan kártérítési felelősséget kizár, amely a Termékeknek a Vevő által történő téves megrendeléséből fakad.

A Csergő Kft. Webshopjában olyan Termékek is megtalálhatók, amelyeket a Csergő Kft. nem tart raktáron. Ezek a Termékek az úgynevezett „Távoli készlet oszlopban” jelennek meg. Ezek a Termékek általában egyedileg beszerzendők, vagy akár – általában ideiglenes jelleggel – még egyedileg sem szerezhetők be. Fenti Termékek megrendelése előtt a Webshop felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy ezen termékek beszerzését a Csergő Kft. nem tudja garantálni, és a Vevő ezen Terméket/Termékeket ennek tudatában rendelje meg. A nem saját raktárból történő szállításból eredő esetleges teljesítési nehézségek esetén a Csergő Kft. a Vevővel felveszi a kapcsolatot egyeztetés céljából. Ennek eredményeképpen az eredeti megrendelés módosulhat.

Megrendelést a Webshopon kizárólag a Webshopra történő regisztrációt követően lehet leadni.

Webshopon keresztül történő megrendelés esetén a Csergő Kft. informatikai rendszere által történő befogadás időpontja minősül a beérkezés időpontjának. A Vevő a megrendelés beérkezéséről néhány percen belül egy visszaigazoló e-mailt kap. Ha a Vevő a fenti határidőn belül nem kap visszaigazoló e-mailt, úgy azt valamiféle hiba okozza (pl. informatikai hiba) – kérjük, ez esetben lépjen kapcsolatba kollégáinkkal, e-mail:webshop@csergoe.hu, tel.: 0630/557-9712, 061 330 0000,061 330 0010.

 1. 3. Vételár, számlázás, fizetés

A megrendelt Termék vételárát a Csergő Kft. az e-mailen küldött visszaigazolásában feltünteti. A megrendelés és áruátvétel közötti esetleges árváltozás a Vevőt nem érinti. A Csergő Kft. a teljesített megrendelésekről számlát állít ki, amelyet a Termékkel egyidejűleg a Vevő részére átad:

-       a Csergő Kft. telephelyén történtő áruátvétel esetén a Csergő Kft. munkatársa személyesen adja át a vásárlást igazoló számlát

-       kiszállítás (házhozszállítás vagy postára, posta pontra, illetve csomagautomatára történő szállítás) esetén a megvásárolt Terméket tartalmazó csomagban található a számla

A számla Forintban kerül kiállításra. Amennyiben Vevő megrendelése kiszállítását kéri, a számlán a fuvardíj külön tételként szerepel. A számlát a Vevő az átvételt követően haladéktalanul köteles megvizsgálni. A számla megfelelőségének esetén a Vevő köteles a számlán szereplő vételárat a Csergő Kft-nek – a számlán feltüntetett módon és határidőben – megfizetni.

Lehetséges fizetési módok a választott szállítási mód szerint:

-       Csergő Kft. telephelyén: készpénz, bankkártya

-       postán, postaponton: készpénz, bankkártya

-       csomagautomatánál: bankkártya

-       házhozszállítás (vevő által megadott címre) esetén: készpénz

Banki előre utalás, illetve interneten keresztül történő bankkártyás előre fizetés minden esetben lehetséges.

 1. 4. Áruátvétel

A Vevő által megrendelt Terméket Vevő (vagy meghatalmazottja) az alábbi módok egyikén veheti át:

-       személyesen a Csergő Kft. telephelyén

-       házhozszállítva

-       postára, postapontra, csomagpontra leszállítva.

-       Amennyiben Vevő megrendelése kiszállítását kéri, és a rendelt áru bruttó értéke nem éri el a 13.000 Ft-ot, a számlán bruttó 1500 Ft fuvardíj szerepel külön tételként.

-       Személyes átvétel: amennyiben Vevő a Csergő Kft. telephelyén történő személyes áruátvételt választotta, a visszaigazolásban megjelölt időpontban, illetve az azt követő 4 munkanapon belül jogosult a megrendelt Termék átvételére. A 4 munkanap letelte után –amennyiben a Termék nem kerül átvételre - a Vevő megrendelése automatikusan, előzetes értesítés nélkül törlésre kerül.

-       A Vevő a Termék átvételekor köteles a Terméket mennyiségi és minőségi szempontból megvizsgálni: a Termék mennyisége megfelel-e a Csergő Kft. által kiállított számlában foglaltaknak, illetve, hogy a Termék kívülről felismerhető hibáktól és hiányosságoktól mentes, ép állapotban került-e átadásra. A Vevő a Termék fentiekben részletezett mennyiségi és minőségi átvételét a számla másodpéldányának aláírásával igazolja. Az átadott Termék minőségének és mennyiségének ellenőrzése elmulasztásából eredő károkért Vevő felel. A Vevő kifogást a kifogástól mentes átvételt követően már nem támaszthat. A szavatossági/jótállási igényeket a Vevő a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően jogosult a Csergő Kft.-vel szemben érvényesíteni.

-       Házhozszállítás vagy postára, postapontra, csomagpontra történő szállítás esetén áruátvétel:

-       A Magyar Posta Zrt. a visszaigazolásban tájékoztatja a Vevőt a megrendelt Termék átvételének lehetséges legkorábbi időpontjáról. A Termék átvételére a postára, postapontra vagy csomagpontra történő szállítás esetén 5 munkanap áll Vevő rendelkezésére.  A Vevő a Termék átvételekor köteles az átvett Termék csomag darabszámát és a csomag épségét megvizsgálni: a Termék kívülről felismerhető hibáktól és hiányosságoktól mentes, ép csomagolású állapotban került-e átadásra és a csomagok darabszáma megegyezik-e kézbesítési jegyzéken feltüntetett csomag darabszámmal. Az átadott Termék csomagolásának és csomag darabszámának ellenőrzése elmulasztásából eredő károkért Vevő felel. A Vevő a csomag darabszámára vonatkozó mennyiségi kifogást a kifogástól mentes átvételt követően már nem támaszthat. Abban az esetben, ha a csomag sérülten érkezik meg vagy csomag darabszám mennyiségi eltérés van a kézbesítési jegyzékhez képest, a Felek jegyzőkönyvet kell, hogy készítsenek, amelyet mind az átadó, mind a vevő aláírásával hitelesít. Ennek elmulasztása Vevő részéről jogvesztéssel jár. A jegyzőkönyv 1 példánya az átadót, 1 példánya a Vevőt illeti. Az átvételt követő 1 napon belül Vevő köteles jelezni a problémát a Csergő Kft. felé a webshop reklamációs menüpontján keresztül.

 1. 5. Tájékoztatás:

A 45/2014. (II.26.) Korm.rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a Csergő Kft. az alábbiakban tájékoztatja a Vásárlót:

5.1. A Vevő elállási és felmondási joga

Vásárlót indoklás nélküli elállási jog illeti meg az alábbiakban meghatározott határidőn belül:

A vásárló elállási vagy felmondási jogát

a)    a terméknek,

b)   több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

c)    több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak

a Vásárló vagy az általa megjelölt , a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja. A Vevő az elállási/felmondási jogát határidőben gyakorolja, amennyiben a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A Vevő e pontban meghatározott elállási jogát a Vevő által leadott megrendelés és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A fentiekben meghatározott elállási jog gyakorlása esetén a Termék visszaküldésének költségét a Vevőnek kell viselnie. A Termék visszaküldésének költsége még akkor is a Vevőt terheli, ha a Termék postai küldeményként nem küldhető vissza.

A fogyasztó ellállási jogát nem gyakorolhatja olyan nem előre gyártott termék esetében,

 • amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontást követően nem küldhető vissza.

A Vevőt megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása:

Ha a Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Csergő Kft. 1139 Budapest, Teve u. 44., fax: 061 238 0401, e-mail: webshop@csergoe.hu

Vevő ebből a célból a következő elállási/felmondási nyilatkozat mintát is benyújthatja, illetve benyújthat az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatot is. Az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

Amennyiben Vevő a szerződéstől eláll, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merülnek fel, hogy a Vevő az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatartásra kerül, amíg a Terméket vissza nem kapja a Csergő Kft. illetve a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Vevő köteles a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül a Csergő Kft. részére visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A Termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli.

A Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

5.2. Hibás teljesítés vélelme

A Vevő és a Csergő Kft.  közötti szerződés esetén amely áru adásvételére, és/vagy digitális tartalom szolgáltatására irányul, az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő egy éven belül a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen, azaz egy éven belül a Vevő által felismert hiba esetén a Vevőnek a hiba tényét kell csak közölnie és a Csergő Kft.-nek kell bizonyítania, hogy a hiba oka a teljesítést követően keletkezett, azaz, hogy nem volt rejtett hiba. Az ellenbizonyítás sikertelensége esetén a Vevő élhet a kellékszavatossági igényeivel.

5.3. Kellékszavatosság, termékszavatosság

5.3.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a Vevő a kellékszavatossági jogával?

A Vevő a Csergő Kft. hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Vevőt kellékszavatossági igénye alapján?

A Vevő kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint:

 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti,  vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Ezeknek a szavatossági igényeknek az érvényesítése két lépcsőben történik: első körben csak a kijavítás és a csere között választhat a jogosult, nem élhet rögtön a második körös szavatossági jogaival.

A fogyasztó akkor jogosult a vételár arányos leszállítását igényelni vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

 • az Eladó nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette az alábbi feltételeket,
 • az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét,
 • ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.
 • megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;
 • ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az Eladó megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;
 • a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá;
 • az Eladó nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A törvény rögzíti, hogy a kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vevő a kellékszavatossági igényét?

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a Vevő figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

1. Bejelentési kötelezettség:
A vásárló a minőségi kifogását köteles a vásárlás helyén bejelenteni. A bejelentést írásba kell foglalni, webshopon kell kitölteni a jegyzőkönyvet, melyet nyomtatva aláírva kell mellékelni az alkatrészhez.  Beszerelési számla csatolása szükséges. Ha nem áll rendelkezésre akkor a beszerelési nyilatkozatot kell mellékelni.

2. A meghibásodott gépjármű megbontása:
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a beszerelt minőségi kifogás alá vont
alkatrészt, a gépjármű esetleges egyéb sérülését, annak megbontása nélküli
állapotában ellenőrizzük, vagy harmadik fél megbízásával (független szakértő)
ellenőriztessük.
Minden más esetben jogosultnak a jótállási jogról történő visszavonhatatlan
lemondásának (jogvesztésének) tekinti kötelezett a sérült jármű olyan
megbontását, amikor képviselője nincs jelen.

A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik.

Kivel szemben érvényesítheti a Vevő a kellékszavatossági igényét?

A Vevő a Csergő Kft.-vel szemben érvényesítheti a kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van a Vevő kellékszavatossági igénye érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven belül a Vevő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a Terméket a Csergő Kft.-től vásárolta, valamint, hogy a Termék szakszerűen lett üzembe helyezve (beszerelve). A vásárlást a Csergő Kft. által a Termékről kiállított számlával, a szakszerű üzembehelyezést (beszerelést) pedig egy autószerviz által kiállított beszerelési számlával tudja a Vevő igazolni. Amennyiben a Vevő a megvásárolt alkatrészt nem szakértővel szerelteti be, úgy garanciát (jótállást) az alkatrészre a Csergő  Kft. nem vállal! A szakértővel történő beszereltetést a beszerelésről szóló számla igazolja amelynek (vagy a mellé csatolt munkalapnak) minden esetben tartalmaznia kell az autó adatait (forgalmi rendszám, alvázszám) és a kilóméteróra állását! A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

5.3.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a Vevő a termékszavatossági jogával?

A Termék hibája esetén a Vevő – választása szerint – az 5.3.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Vevőt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a Termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vevő termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Vevő a termékszavatossági igényét?

A Vevő a termékszavatossági igényét kizárólag a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-       a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-       a hiba a technika és a tudomány állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-       a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a Vevő figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igénye eredményes érvényesítésének esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve a kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

5.3.3. Jótállás (garancia)

Milyen esetben élhet a Vevő jótállási jogával?

A Csergő Kft. hibás teljesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a 151/2003. (IX. 22.) Korm.rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról rendelet alapján a Csergő Kft. jótállásra köteles.

A Vevőt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg a jótállás alapján?

A fogyasztó először kérheti a fogyasztási cikk

 • kijavítását vagy kicserélését (kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az aránytalan terhet ró a kötelezettre).

A kijavítást vagy kicserélést ésszerű határidőn belül, a fogyasztót érő jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni, figyelembe véve a fogyasztási cikk természetét és a fogyasztó által elvárt rendeltetését.

Amennyiben

 • a fogyasztási cikk kijavítását vagy kicserélését a kötelezett nem vállalta, úgy a fogyasztó az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti;
 • a fogyasztási cikk kijavítását vagy kicserélését a kötelezett nem tudja ésszerű határidőn belül, a fogyasztó érdekeit figyelembe véve vállalni, úgy a hibát a fogyasztó a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy kijavíttathatja;
 • a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, úgy a szerződéstől elállhat – azonban jelentéktelen hiba miatt elállásnak helye nincs.

Jelen jótállási jeggyel érvényesített jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

A jótállásra vonatkozó jogszabályok:

 • 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről (XXIV. Fejezet)
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm.rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

Tájékoztatásul: a Csergő Kft. székhelye szerint illetékes Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

t: 061 488 2131

f: 061 488 2186

bekelteto.testulet@bkik.hu

További békéltető testületek:

Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefon: 06-76-501-500; 06-76-501-525; 06-76-501-532

Fax: 06-76-501-538; 06-76-501-504

Levelezési cím:
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
6001 Kecskemét  Pf.  228.

Mátyus Mariann békéltető testületi munkatárs:
Tel.: 76/501-525
Mobil: 70/7028-403, E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

A Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület titkára:
Puskásné dr. Csorba Éva tel.: 76/501-523

honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefon: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon: 06-46-501-091, 501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

http://www.bekeltetes-csongrad.hu/

Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Jakab Mariann ügyfélkapcsolati koordinátor, békéltető testületi ügyintéző

Telefon: 06-22/510-310; 22-510-323

Fax: 06-22-510-312

e-mail: bekeltetes@fmkik.hufmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

email: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefon: +36 36 416-660/105 mellék

Fax: +36 36 323-615

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Ügyfélfogadási rend:

(személyesen és telefonon is)

H-CS: 13.00 - 15.00 óra

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 305.-306. szoba.

e-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

telefon: 20/373-2570

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

Email: kemkik@kemkik.hu

web: www.kemkik.hu

http://kem-bekeltetes.webnode.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A

Telefon: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Web: www.nkik.hu

Baranya Megyei Békéltető Testület

7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,

telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422 fax: +36-72/507-152,

e-mail: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

web: www.pbkik.huwww.pecsikamara.hu

www.baranyabekeltetes.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefon: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-269-0703

Ügyfélfogadás:

Kedd:            9.00 - 14.00

Szerda:         9.00 - 14.00

Csütörtök:    9.00 - 14.00

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefon: 06-82-501-000 06-82-501-000

Fax: 06-82-501-046

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

e-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Elnök:            Mátyás Tibor

Cím:              7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefon: 06-74-411-661

Mobil:                 0630-6370-047

Fax:              06-74-411-456

E-mail:               kamara@tmkik.hu

Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefon: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

Pergel Bea Békéltető Testületi munkatárs

e-mail: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefon: 06-88-429-008, 08-88-814-111

Minden héten kedden 8-13 óra között közvetlenül hívható: 88/814-121

Fax: 06-88-412-150

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Dr. Vasvári Csaba elnök elérhetősége hivatali időben: 30/608-0270

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefon: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

http://www.bekeltetes.hu/

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó az Európai Bizottság online vitarendezési platformját (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU ) is igénybe veheti.

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel, majd a bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitát a vállalkozással.

A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.

Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

A jótállási igény a jótállási határidőn belül érvényesíthető.

A jótállás időtartama 1 év. E határidő elmulasztása jogvesztő.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, akkor az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban megjelölt határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróságon keresztül, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a kötelezett köteles a fogyasztási cikket kicserélni (ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza).

A jótállás érvényesíthetőségének helye:

Csergő Kft.

1139 Budapest, Teve u. 44.

A jótállás érvényesíthetőségének feltételei:

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetők.

Jótállási jegy hiányában a Csergő Kft. által – az adott termékről – kiállított számla bemutatása szükséges.

Továbbá minden olyan esetben, amikor szükséges az alkatrész szakszerű beszerelése (a 151/2003. (IX. 22.) Korm.rendelet alapján), a szakszerű beszerelést bizonyító - autószerviz által kiállított - beszerelési számlát kérünk, amelynek hiánytalanul tartalmaznia kell az autó adatait (forgalmi rendszám, alvázszám) és a kilométeróra állását! Ennek hiányában a jótállás nem érvényesíthető!

A beszereléshez szakértelmet nem igénylő autós tartozékok (pl. tetőcsomagtartó, ablaktörlő lapát, csomagtér háló, stb.) beszereléséről a jótállás érvényesítéséhez beszerelési számlát nem kérünk.

5.4. Egyéb tájékoztatás

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartáskódex nem áll rendelkezésre.

5.5 Adattovábbítási nyilatkozat (SimplePay)

Tudomásul veszem, hogy a(z) Csergő Kft., székhely: 1139 Budapest, Teve u. 44 adatkezelő által a(z) www.csergowebshop.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím, felhasználó neve, cég neve, számlázási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2016. március 2. napján lépnek hatályba.