Általános Szerződési Feltételek

webshopon keresztül történő vásárláshoz, fogyasztók részére

 1. 1. Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Csergő Autóalkatrész Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Csergő Kft., székhely: 1139 Budapest, Teve u. 44., asz.: 10979161-2-41, Cg.: 01-09-365490) által forgalmazott termékekre (továbbiakban Termék/Termékek) vonatkozó azon adásvételi szerződéses jogviszonyokra alkalmazandók, amelyek a Fogyasztó (2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről, Értelmező rendelkezések, 8:1.§ (1) 3. „fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) (továbbiakban Fogyasztó/ Vevő/Lakossági Vevő/Vásárló) és a Csergő Kft. között jönnek létre oly módon, hogy a Fogyasztó a Csergő Kft. által üzemeltetett webshopon (internetcíme:                 autoalkatrész.org) keresztül adja le rendelését, amely Távollévők Között Kötött Szerződésnek minősül.

A Csergő Kft. azon vásárlóira, akik a  Ptk. szerint nem minősülnek fogyasztónak, a jelen ÁSZF helyett külön Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

Jelen ÁSZF célja, hogy a Vevő és a Csergő Kft. által a Webshopon keresztül létrejövő adás-vételi jogviszonyokat (továbbiakban Szerződés), valamint a Vevő és a Csergő Kft. (továbbiakban együttesen Felek) jogait és kötelezettségeit általános jelleggel megállapítsa (a Felek között létrejött egyedi megállapodás hiányában). Amennyiben a Vevő a Webshopon keresztül megrendelt Terméket nem a Csergő Kft. központjában (1139 Budapest, Teve u. 44.) kívánja átvenni, hanem egy – a Vevő által meghatározott – címre kéri kiszállítani, úgy a Szerződés egy további szolgáltatási elemet is tartalmaz (fuvarozás).

A Vevő a Csergő Kft. Webshopjában kizárólag regisztrációval és jelen Általános Szerződési Feltételek valamint az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat kifejezett elfogadásával tud megrendelést leadni azaz vásárolni.

 1. 2. Termékek, Megrendelés

A Csergő Kft. a Webshopban alkatrész-keresőt alkalmaz, amely lehetővé teszi a Vevő számára, hogy - az autó adatainak megadásával – az adott autóhoz való alkatrészeket a programmal kikerestesse.

Külön felhívjuk Vásárlóink figyelmét, hogy az autó adatainak megadása, a program által felkínált alkatrészek kompatibilitásának ellenőrzése, valamint a megvásárolt alkatrészek beszerelése és üzembe helyezése szakértelmet igénylő feladat, így javasoljuk, hogy ezen feladatok elvégzéséhez forduljanak szakemberhez (javasoljuk, hogy a Vásárló ezt a Termék átvételét követő 14 napon belül tegye meg, így jelen ÁSZF 5.1. pontjában részletezett elállási jog keretében a Termék inkompatibilitás esetén is visszaküldhető).  A Csergő Kft. a Vevő által kiválasztott Termék - adott gépjárműbe való – beszerelhetőségéért (azaz kompatibilitásáért) felelősséget nem vállal! A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiválasztott Termék beszerelésével, üzembe helyezésével kapcsolatosan további költségek merülhetnek fel, amelyet minden esetben Vevő visel.

Amennyiben a Vevő a megvásárolt alkatrészt nem szakértővel szerelteti be, úgy garanciát (jótállást) az alkatrészre a Csergő  Kft. nem vállal! A szakértővel történő beszereltetést a beszerelésről szóló számla igazolja amelynek (vagy a mellé csatolt munkalapnak) minden esetben tartalmaznia kell az autó adatait (forgalmi rendszám, alvázszám) és a kilóméteróra állását!

Az esetleges kellemetlenségeket elkerülendő, a fentiekre a Termék megrendelése előtt a Webshop figyelmeztet.

Fentiek alapján az olyan kártérítési igényeket, amelyek a Webshopon a Vevő által vásárolt  Termék/Termékek inkompatibilitásából származnak, a Csergő Kft. elutasítja. Inkompatibilitás esetén kizárólag abban az esetben vállalja a felelősséget a Csergő Kft (a Vevő elállási jogára rendelkezésre álló 14 napon túl), amennyiben az inkompatibilitás bizonyíthatóan a Webshop keresőprogramjának a hibájára vezethető vissza.

Továbbá a Csergő Kft. minden olyan kártérítési felelősséget kizár, amely a Termékeknek a Vevő által történő téves megrendeléséből fakad.

A Csergő Kft. Webshopjában olyan Termékek is megtalálhatók, amelyeket a Csergő Kft. nem tart raktáron. Ezek a Termékek az úgynevezett „Távoli készlet oszlopban” jelennek meg. Ezek a Termékek általában egyedileg beszerzendők, vagy akár – általában ideiglenes jelleggel – még egyedileg sem szerezhetők be. Fenti Termékek megrendelése előtt a Webshop felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy ezen termékek beszerzését a Csergő Kft. nem tudja garantálni, és a Vevő ezen Terméket/Termékeket ennek tudatában rendelje meg. A nem saját raktárból történő szállításból eredő esetleges teljesítési nehézségek esetén a Csergő Kft. a Vevővel felveszi a kapcsolatot egyeztetés céljából. Ennek eredményeképpen az eredeti megrendelés módosulhat.

Megrendelést a Webshopon kizárólag a Webshopra történő regisztrációt követően lehet leadni.

Webshopon keresztül történő megrendelés esetén a Csergő Kft. informatikai rendszere által történő befogadás időpontja minősül a beérkezés időpontjának. A Vevő a megrendelés beérkezéséről néhány percen belül egy visszaigazoló e-mailt kap. Ha a Vevő a fenti határidőn belül nem kap visszaigazoló e-mailt, úgy azt valamiféle hiba okozza (pl. informatikai hiba) – kérjük, ez esetben lépjen kapcsolatba kollégáinkkal, e-mail:webshop@csergoe.hu, tel.: 0630/557-9712, 061 330 0000,061 330 0010.

 1. 3. Vételár, számlázás, fizetés

A megrendelt Termék vételárát a Csergő Kft. az e-mailen küldött visszaigazolásában feltünteti. A megrendelés és áruátvétel közötti esetleges árváltozás a Vevőt nem érinti. A Csergő Kft. a teljesített megrendelésekről számlát állít ki, amelyet a Termékkel egyidejűleg a Vevő részére átad:

-       a Csergő Kft. telephelyén történtő áruátvétel esetén a Csergő Kft. munkatársa személyesen adja át a vásárlást igazoló számlát

-       kiszállítás (házhozszállítás vagy postára, posta pontra, illetve csomagautomatára történő szállítás) esetén a megvásárolt Terméket tartalmazó csomagban található a számla

A számla Forintban kerül kiállításra. Amennyiben Vevő megrendelése kiszállítását kéri, a számlán a fuvardíj külön tételként szerepel. A számlát a Vevő az átvételt követően haladéktalanul köteles megvizsgálni. A számla megfelelőségének esetén a Vevő köteles a számlán szereplő vételárat a Csergő Kft-nek – a számlán feltüntetett módon és határidőben – megfizetni.

Lehetséges fizetési módok a választott szállítási mód szerint:

-       Csergő Kft. telephelyén: készpénz, bankkártya

-       postán, postaponton: készpénz, bankkártya

-       csomagautomatánál: bankkártya

-       házhozszállítás (vevő által megadott címre) esetén: készpénz

Banki előre utalás, illetve interneten keresztül történő bankkártyás előre fizetés minden esetben lehetséges.

 1. 4. Áruátvétel

A Vevő által megrendelt Terméket Vevő (vagy meghatalmazottja) az alábbi módok egyikén veheti át:

-       személyesen a Csergő Kft. telephelyén

-       házhozszállítva

-       postára, postapontra, csomagpontra leszállítva.

-       Amennyiben Vevő megrendelése kiszállítását kéri, és a rendelt árú bruttó értéke nem éri el a 13.000 Ft-ot, a számlán bruttó 990 Ft fuvardíj szerepel külön tételként.

-       Személyes átvétel: amennyiben Vevő a Csergő Kft. telephelyén történő személyes áruátvételt választotta, a visszaigazolásban megjelölt időpontban, illetve az azt követő 4 munkanapon belül jogosult a megrendelt Termék átvételére. A 4 munkanap letelte után –amennyiben a Termék nem kerül átvételre - a Vevő megrendelése automatikusan, előzetes értesítés nélkül törlésre kerül.

-       A Vevő a Termék átvételekor köteles a Terméket mennyiségi és minőségi szempontból megvizsgálni: a Termék mennyisége megfelel-e a Csergő Kft. által kiállított számlában foglaltaknak, illetve, hogy a Termék kívülről felismerhető hibáktól és hiányosságoktól mentes, ép állapotban került-e átadásra. A Vevő a Termék fentiekben részletezett mennyiségi és minőségi átvételét a számla másodpéldányának aláírásával igazolja. Az átadott Termék minőségének és mennyiségének ellenőrzése elmulasztásából eredő károkért Vevő felel. A Vevő kifogást a kifogástól mentes átvételt követően már nem támaszthat. A szavatossági/jótállási igényeket a Vevő a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően jogosult a Csergő Kft.-vel szemben érvényesíteni.

-       Házhozszállítás vagy postára, postapontra, csomagpontra történő szállítás esetén áruátvétel:

-       A Magyar Posta Zrt. a visszaigazolásban tájékoztatja a Vevőt a megrendelt Termék átvételének lehetséges legkorábbi időpontjáról. A Termék átvételére a postára, postapontra vagy csomagpontra történő szállítás esetén 5 munkanap áll Vevő rendelkezésére.  A Vevő a Termék átvételekor köteles az átvett Termék csomag darabszámát és a csomag épségét megvizsgálni: a Termék kívülről felismerhető hibáktól és hiányosságoktól mentes, ép csomagolású állapotban került-e átadásra és a csomagok darabszáma megegyezik-e kézbesítési jegyzéken feltüntetett csomag darabszámmal. Az átadott Termék csomagolásának és csomag darabszámának ellenőrzése elmulasztásából eredő károkért Vevő felel. A Vevő a csomag darabszámára vonatkozó mennyiségi kifogást a kifogástól mentes átvételt követően már nem támaszthat. Abban az esetben, ha a csomag sérülten érkezik meg vagy csomag darabszám mennyiségi eltérés van a kézbesítési jegyzékhez képest, a Felek jegyzőkönyvet kell, hogy készítsenek, amelyet mind az átadó, mind a vevő aláírásával hitelesít. Ennek elmulasztása Vevő részéről jogvesztéssel jár. A jegyzőkönyv 1 példánya az átadót, 1 példánya a Vevőt illeti. Az átvételt követő 1 napon belül Vevő köteles jelezni a problémát a Csergő Kft. felé a webshop reklamációs menüpontján keresztül.

 1. 5. Tájékoztatás:

A 45/2014. (II.26.) Korm.rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a Csergő Kft. az alábbiakban tájékoztatja a Vásárlót:

5.1. A Vevő elállási és felmondási joga

Vásárlót indoklás nélküli elállási jog illeti meg az alábbiakban meghatározott határidőn belül:

A vásárló elállási vagy felmondási jogát

a)    a terméknek,

b)   több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

c)    több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak

a Vásárló vagy az általa megjelölt , a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja. A Vevő az elállási/felmondási jogát határidőben gyakorolja, amennyiben a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A Vevő e pontban meghatározott elállási jogát a Vevő által leadott megrendelés és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A fentiekben meghatározott elállási jog gyakorlása esetén a Termék visszaküldésének költségét a Vevőnek kell viselnie. A Termék visszaküldésének költsége még akkor is a Vevőt terheli, ha a Termék postai küldeményként nem küldhető vissza.

A fogyasztó ellállási jogát nem gyakorolhatja olyan nem előre gyártott termék esetében,

 • amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontást követően nem küldhető vissza.

A Vevőt megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása:

Ha a Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Csergő Kft. 1139 Budapest, Teve u. 44., fax: 061 238 0401, e-mail: webshop@csergoe.hu

Vevő ebből a célból a következő elállási/felmondási nyilatkozat mintát is benyújthatja, illetve benyújthat az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatot is. Az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

Amennyiben Vevő a szerződéstől eláll, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merülnek fel, hogy a Vevő az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatartásra kerül, amíg a Terméket vissza nem kapja a Csergő Kft. illetve a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Vevő köteles a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül a Csergő Kft. részére visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A Termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli.

A Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

5.2. Kellékszavatosság, termékszavatosság

5.2.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a Vevő a kellékszavatossági jogával?

A Vevő a Csergő Kft. hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Vevőt kellékszavatossági igénye alapján?

A Vevő kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint:

 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A törvény rögzíti, hogy a kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vevő a kellékszavatossági igényét?

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a Vevő figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

1. Bejelentési kötelezettség:
A vásárló a minőségi kifogását köteles a vásárlás helyén bejelenteni. A bejelentést
írásba kell foglalni, webshopon kell kitölteni a jegyzőkönyvet, melyet nyomtatva aláírva kell mellékelni az alkatrészhez. Beszerelési számla csatolása szükséges. Ha nem áll rendelkezésre akkor a beszerelési nyilatkozatot kell mellékelni.

2. A meghibásodott gépjármű megbontása:
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a beszerelt minőségi kifogás alá vont
alkatrészt, a gépjármű esetleges egyéb sérülését, annak megbontása nélküli
állapotában ellenőrizzük, vagy harmadik fél megbízásával (független szakértő)
ellenőriztessük.
Minden más esetben jogosultnak a jótállási jogról történő visszavonhatatlan
lemondásának (jogvesztésének) tekinti kötelezett a sérült jármű olyan
megbontását, amikor képviselője nincs jelen.

A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik.

Kivel szemben érvényesítheti a Vevő a kellékszavatossági igényét?

A Vevő a Csergő Kft.-vel szemben érvényesítheti a kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van a Vevő kellékszavatossági igénye érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Vevő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a Terméket a Csergő Kft.-től vásárolta, valamint, hogy a Termék szakszerűen lett üzembe helyezve (beszerelve). A vásárlást a Csergő Kft. által a Termékről kiállított számlával, a szakszerű üzembehelyezést (beszerelést) pedig egy autószerviz által kiállított beszerelési számlával tudja a Vevő igazolni. Amennyiben a Vevő a megvásárolt alkatrészt nem szakértővel szerelteti be, úgy garanciát (jótállást) az alkatrészre a Csergő  Kft. nem vállal! A szakértővel történő beszereltetést a beszerelésről szóló számla igazolja amelynek (vagy a mellé csatolt munkalapnak) minden esetben tartalmaznia kell az autó adatait (forgalmi rendszám, alvázszám) és a kilóméteróra állását! A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

5.2.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a Vevő a termékszavatossági jogával?

A Termék hibája esetén a Vevő – választása szerint – az 5.2.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Vevőt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a Termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vevő termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Vevő a termékszavatossági igényét?

A Vevő a termékszavatossági igényét kizárólag a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-       a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-       a hiba a technika és a tudomány állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-       a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a Vevő figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igénye eredményes érvényesítésének esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve a kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

5.2.3. Jótállás (garancia)

Milyen esetben élhet a Vevő jótállási jogával?

A Csergő Kft. hibás teljesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a 151/2003. (IX. 22.) Korm.rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról rendelet alapján a Csergő Kft. jótállásra köteles.

A Vevőt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg a jótállás alapján?

A fogyasztó először kérheti a fogyasztási cikk

 • kijavítását vagy kicserélését (kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az aránytalan terhet ró a kötelezettre).

A kijavítást vagy kicserélést ésszerű határidőn belül, a fogyasztót érő jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni, figyelembe véve a fogyasztási cikk természetét és a fogyasztó által elvárt rendeltetését.

Amennyiben

 • a fogyasztási cikk kijavítását vagy kicserélését a kötelezett nem vállalta, úgy a fogyasztó az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti;
 • a fogyasztási cikk kijavítását vagy kicserélését a kötelezett nem tudja ésszerű határidőn belül, a fogyasztó érdekeit figyelembe véve vállalni, úgy a hibát a fogyasztó a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy kijavíttathatja;
 • a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, úgy a szerződéstől elállhat – azonban jelentéktelen hiba miatt elállásnak helye nincs.

Jelen jótállási jeggyel érvényesített jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

A jótállásra vonatkozó jogszabályok:

 • 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről (XXIV. Fejezet)
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm.rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

Tájékoztatásul: a Csergő Kft. székhelye szerint illetékes Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

t: 061 488 2131

f: 061 488 2186

bekelteto.testulet@bkik.hu

További békéltető testületek:

Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefon: 06-76-501-500; 06-76-501-525; 06-76-501-532

Fax: 06-76-501-538; 06-76-501-504

Levelezési cím:
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
6001 Kecskemét  Pf.  228.

Mátyus Mariann békéltető testületi munkatárs:
Tel.: 76/501-525
Mobil: 70/7028-403, E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

A Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület titkára:
Puskásné dr. Csorba Éva tel.: 76/501-523

honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület


Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefon: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon: 06-46-501-091, 501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

http://www.bekeltetes-csongrad.hu/

Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Jakab Mariann ügyfélkapcsolati koordinátor, békéltető testületi ügyintéző

Telefon: 06-22/510-310; 22-510-323

Fax: 06-22-510-312

e-mail: bekeltetes@fmkik.hufmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

email: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefon: +36 36 416-660/105 mellék

Fax: +36 36 323-615

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Ügyfélfogadási rend:

(személyesen és telefonon is)

H-CS: 13.00 - 15.00 óra

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 305.-306. szoba.

e-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

telefon: 20/373-2570

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

Email: kemkik@kemkik.hu

web: www.kemkik.hu

http://kem-bekeltetes.webnode.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A

Telefon: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Web: www.nkik.hu

Baranya Megyei Békéltető Testület

7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,

telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422 fax: +36-72/507-152,

e-mail: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

web: www.pbkik.huwww.pecsikamara.hu

www.baranyabekeltetes.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefon: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-269-0703

Ügyfélfogadás:

Kedd:            9.00 - 14.00

Szerda:         9.00 - 14.00

Csütörtök:    9.00 - 14.00

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefon: 06-82-501-000 06-82-501-000

Fax: 06-82-501-046

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

e-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Elnök:            Mátyás Tibor

Cím:              7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefon: 06-74-411-661

Mobil:                 0630-6370-047

Fax:              06-74-411-456

E-mail:               kamara@tmkik.hu

Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefon: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

Pergel Bea Békéltető Testületi munkatárs

e-mail: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefon: 06-88-429-008, 08-88-814-111

Minden héten kedden 8-13 óra között közvetlenül hívható: 88/814-121

Fax: 06-88-412-150

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Dr. Vasvári Csaba elnök elérhetősége hivatali időben: 30/608-0270

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefon: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

http://www.bekeltetes.hu/

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó az Európai Bizottság online vitarendezési platformját (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU ) is igénybe veheti.

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel, majd a bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitát a vállalkozással.

A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.

Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

A jótállási igény a jótállási határidőn belül érvényesíthető.

A jótállás időtartama 1 év. E határidő elmulasztása jogvesztő.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, akkor az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban megjelölt határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróságon keresztül, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a kötelezett köteles a fogyasztási cikket kicserélni (ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza).

A jótállás érvényesíthetőségének helye:

Csergő Kft.

1139 Budapest, Teve u. 44.

A jótállás érvényesíthetőségének feltételei:

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetők.

Jótállási jegy hiányában a Csergő Kft. által – az adott termékről – kiállított számla bemutatása szükséges.

Továbbá minden olyan esetben, amikor szükséges az alkatrész szakszerű beszerelése (a 151/2003. (IX. 22.) Korm.rendelet alapján), a szakszerű beszerelést bizonyító - autószerviz által kiállított - beszerelési számlát kérünk, amelynek hiánytalanul tartalmaznia kell az autó adatait (forgalmi rendszám, alvázszám) és a kilométeróra állását! Ennek hiányában a jótállás nem érvényesíthető!

A beszereléshez szakértelmet nem igénylő autós tartozékok (pl. tetőcsomagtartó, ablaktörlő lapát, csomagtér háló, stb.) beszereléséről a jótállás érvényesítéséhez beszerelési számlát nem kérünk.

5.3. Egyéb tájékoztatás

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartáskódex nem áll rendelkezésre.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2016. március 2. napján lépnek hatályba.